Skip to main content

NAŠA VIDEO UPUTSTVA IMAJU ODGOVORE NA VAŠA PITANJA

Želimo da budemo sigurni da se vaš Kirby sistem uvek koristi sa svojim punim potencijalom. Mada su naši sistemi za čišćenje domaćinstva napravljeni da traju, jasno nam je da se pojavljuju i pitanja i zabrinutost. Počev od učenja kako da zamenite ili promenite Kirby fitersku kesu pa do usvajanja kako se menja valjak sa četkom, naši video materijali Kako-usisavati pokazaće vam kako da na pravilan način koristite svoj Kirby kako biste održavali svoj dom u besprekornom stanju!

Prvo proverite da li je otvoren rajsferšlus spoljne kese i da li je gornji adapter izvučen. Izvadite novu zamenjivu kesu iz pakovanja. Zatim naslonite kartonsku prednju ploču zamenjive filterske kese na dno adaptera. Okrećite ploču nasuprot ravne površine adaptera i savijte i pritisnite jezičak na vrhu prednje ploče dok nije učvršćen. Kaiš za pridržavanje kese treba da bude povezan kroz mali otvor na adapter, koji se nalazi iznad klina. Kada je povezan, postavite celu kesu u unutrašnjost spoljne kese i zatvorite rajsferšlus.

Proverite da li je vaš aparat isključen i iskopčan iz struje, i da li je moćna glava uklonjena. (videti stranicu 22 uputstva za rukovanje). Kada je uklonjena, obrišite osovinu motora. Zatim postavite kukice priključnog creva preko šipke za priključke. Gurnite crevo prema aparatu i okrećite bravicu priključka u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti. Spustite poklopac prednjeg svetla i uključite aparat radi upotrebe.

Prvo ćete izvući ručicu za podizanje remena na moćnoj glavi, ili glavi usisivača, prema sebi i okrenuti je u pravcu kazaljke na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica bi trebalo da uhvati i zategne remen unutar moćne glave. Zatim podignite poklopac prednjeg svetla. Ponovo namestite dve kukice na zadnjem delu moćne glave na šipki za pričvršćivanje, koja se nalazi na prednjem delu aparata.

Pritisnite moćnu glavu uz apparat i učvrstite je bravicom priključka. Zatim ponovo izvucite ručicu za podizanje remena prema sebi i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. (

Da biste podesili visinu usisivača, upotrebite papučicu za upravljanje stopalom koja se nalazi iznad prednjeg točka. Podešavanja označena brojevima su za tepih i podove. Podešavanja u vidu tačkica su za priključke i druge potrebe čišćenja. Prvo, uključite aparat i pritisnite gornju papučicu za upravljanje stopalom onoliko puta koliko je potrebno da se moćna glava spusti na najniži nivo. Pritiskajte donju papučicu za po jedan zarez da biste je podigli na željenu visinu. Osluškujte pri svakom pritisku dok se ona diže ili spušta.

Jedan klik je za dubinsko usisavanje debelih tepiha. Dva klika su za tepihe sa dugim vlaknima. Tri klika su za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca. Četiri klika i više su za crevo i prikljčke.

Tech Drive pogon vam olakšava guranje i vučenje usisivača prilikom upotrebe. Prvo uključite Tech Drive pogon pritiskajući na dole stranu papučice označene sa “D” za pogon. Ovo će vam olakšati upravljanje uređajem.

Sa lakoćom pomerajte Kirby sistem prilikom usisavanja, šamponiranja tepiha ili ribanja tvrdih podova.

Stavite Tech Drive u neutralni položaj pritiskajući na dole stranu papučice označenu sa “N”. Aparat će se kretati lako u neutralnom položaju kada je isključen.

Sa lakoćom pomerajte Kirby sistem kada ne radi.

Usisavajte čvrste podove.

Polirajte drvene podove uz Miracle Shine High Gloss Floor Finish.

Prebacivanje uspravnog usisivača na ručni prenosivi omogućava vam da na pogodan način čistite stepenice ili dušeke. Prvo, proverite da li je uređaj isključen i iskopčan iz struje. Papučica za Tech Drive snagu takođe treba da je u neutralnom položaju. Skinite spoljnu kesu pritiskom na dugme za oslobađanje kese. Zatim uklonite gajtan sa ručke i pritisnite dugme za oslobađanje ručke na dnu uređaja pri čemu ćete povući uspravnu dršku pravo na gore i izvući je iz proreza. Kada je sve to uklonjeno, ubacite ručku za prenosivi uređaj u prorez gde je bila pričvršćena ručka za uspravni usisivač. Presavijte spoljnu kesu na pola i ubacite jezičak kese u prorez za ručku tako što će rajsferšlus biti okrenut prema gore.

Da biste promenili remen, upotrebite ručku, okrenite ručku za podizanje remena na moćnoj glavi u pravcu kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Okrenite moćnu glavu i povucite remen prema gore da biste ga olabavili i uklonili valjak sa četkom koji je trenutno ubačen. Uklonite postojeći remen tako što ćete ga skliznuti sa četke i zatim stavite novi remen na njegovo mesto. Ubacite četku natrag u moćnu glavu. Dok gurate prstom remen, upotrebite ručicu na podizaču remena tako što ćete je okrenuti suprotno od kazaljki na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica podizača remena će uhvatiti remen i zategnuti ga. Vratite moćnu glavu natrag na Kirby sistem i rotirajte remen dok se zelene strelice ne poravnaju