Skip to main content

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA KIRBY VLASNIKA

Imate pitanja u vezi sa svojim Kirby sistemom? Počnite ovde. Od pitanja u vezi sa usisavanjem, do opšteg održavanja, pregledajte nama najčešće postavljana pitanja da biste pronašli ono što tražite u daljem tekstu.

Usisavanje

Šamponiranje

Opšte održavanje

Usisavanje

Čemu služi papučica N/D na zadnjem delu Kirby-ja?

To je papučica za sopstveni pogon. Kada usisavate ili koristite šamponir za tepihe u uspravnom položaju, pritisnite papučicu Pogon (D). Ovim se aktivira Tech Drive® snaga koja pomaže da lakše gurate svoj Kirby.

Za ostala korišćenja ovog proizvoda (npr. čišćenje tvrdih površina, usisavanje u režimu crevnog usisivača, ručno usisivanje, korišćenje vazdušne pumpe, turbo pribora, itd.), pritisnite Neutralnu (N) papučicu.

Kako mogu da znam kada je zamenjiva kesa puna i kada je treba zameniti?

Postoji jedna linija za punjenje na zamenjivoj kesi i kada nečistoća dođe do te linije, trebalo bi da zamenite kesu. Postarajte se da uvek koristite samo Originalne Kirby filtrirajuće kese. Originalne Kirby kese možete dobiti ovde kako biste obezbedili da vaš Kirby sistem pravilno čisti.

Da li se spoljna kesa od tkanine može prati?

Ne preporučujemo da perete spoljnu kesu niti da je kvasite.

Usisivač radi, ali zašto onda uopšte ne skuplja nečistoću sa poda?

Postoji nekoliko razloga zašto se ovo može desiti. Možda usisivač nije postavljen na odgovarajuću visinu. Ukoliko je moćna glava suviše visoko u odnosu na pod, četka ne može da dosegne do poda da bi ga očistila kako treba. Da biste podesili visinu, jednostavno pritisnite stopalom papučicu sa strane aparata.

Drugi razlog može biti zato što se valjak sa četkom ne okreće. Ako indikaciona lampica za valjak sa četkom ne svetli, to bi moglo da znači sledeće: valjak sa četkom se ne okreće slobodno ili je remen skliznuo, pukao ili se zaglavio. Da biste namestili valjak sa četkom, izvucite ručicu za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju.

Poslednji razlog je što vam je možda kesa prepuna. Proverite da li je zamenjiva filterska kesa puna i ako jeste, zamenite je.

Mogu li Kirby sistemom da usisavam vodu?

Čemu služi papučica N/D na zadnjem delu Kirby-ja?
Kako mogu da znam kada je zamenjiva kesa puna i kada je treba zameniti?
Da li se spoljna kesa od tkanine može prati?
Usisivač radi, ali zašto onda uopšte ne skuplja nečistoću sa poda?
Mogu li Kirby sistemom da usisavam vodu?
Ne. Nemojte koristiti Kirby da biste pokupili vodu sa poda ili iz tepiha.

Šamponiranje

Koliko šampona za tepih treba da koristim u sistemu za šamponiranje?

Prvo i najvažnije, koristite samo originalni Kirby šampon za tepihe u svom sistemu. Odvijte veliki poklopac rezervoara za šampon i upotrebite ga za odmeravanje količine šampona. Za odmeravanje nemojte koristiti poklopac na boci šampona. Ako je tepih mali, napunite rezervoar vodom do prve crte na strani rezervoara i dodajte jedan pun poklopac šampona. Za čišćenje većeg tepiha, napunite rezervoar do treće crte i dodajte tri puna poklopca šampona.

Kako to da nikakva pena ne izlazi iz sistema za šamponiranje?

Da bi se napravila odgovarajuća pena, rešetka za sapunicu i sunđer za penu moraju biti na rezervoaru za šamponiranje. Da biste to proverili, skinite rezervoar i proverite da li su na pravom mestu.

Zašto je tepih tako mokar nakon šamponiranja?

To se može desiti iz dva razloga. Rešetka za sapunicu i/ili sunđer za penu nisu na mestu. Ako nisu namešteni, to čini da izlazi previše vode, zbog čega se vaš tepih previse kvasi. Ponavljanje čišćenja na istoj površini može takođe ovo da prouzrokuje. Da biste sprečili preterano kvašenje u hodu unapred, pustite da sistem izbaci sloj pene na tepih. Nakon toga okrenite ventil na rezervoaru šamponira na položaj OFF pre hoda unazad preko te površine radi delovanja pene i pranja tepiha.

Moj sistem za šamponiranje ne peni i ispušta mlaz vode.

Proverite da li su namešteni rešetka za sapunicu i sunđer. Rešetka ide u mali otvor na rezervoaru, crevo ide preko nje, a sunđer ide u veliki otvor na rezervoaru.

Opšte održavanje

Kako se menja remen?

Molimo da to proverite pregledavanjem videa Kako-raditi ovde, Sa uputstvima kako se menja remen.

Kako se skida moćna glava sa prednjeg dela aparata (i kako se vraća)?

Da biste skinuli moćnu glavu, ili prednju glavu na usisivaču, prvo proverite da li je aparat isključen i iskopčan iz struje. Pritisnite papučicu stopalom do kraja na dole. Zatim, podignite poklopac prednjeg svetla, povucite ručicu za podizanje remena prema sebi i okrenite je obrnuto od kazaljke na satu sve dok se ne poravnaju crvene strelice. Kada se crvene strelice poravnaju, okrenite bravicu priključka suprotno od kazaljke na satu, što će osloboditi moćnu glavu. Sada možete ukloniti moćnu glavu i namestiti sledeći dodatak i spustiti poklopac.

Da biste ponovo postavili moćnu glavu, sledite gore navedene korake kako biste uklonili priključeni dodatak. Kada je on skinut, remen na moćnoj glavi treba da bude zategnut preko kukice u unutrašnjem delu. Ako nije zategnut, izvucite rućicu za podizanje remena i okrenite je suprotno od kazaljke na satu dok se crvene strelice ne poravnaju. Kukica treba da zahvati i zategne remen unutra. Oslonite dve kukice na zadnjem delu moćne glave na aparat i okrenite bravicu priključka u smeru kazaljke na satu da bi se fiksirala na mestu. Izvucite ručicu za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. Ovo će osloboditi remen sa kukice da bi se okretala četka na valjku.

Koliko traje garancija?

Postoji trogodišnja ograničena garancija i Program doživotnog fabričkog remonta za one koji su kupili Kirby sisteme od ovlašćenih Distributera.

Da li je garancija iz mog ugovora prenosiva na nekog drugog?

Ne, trogodišnja ograničena fabrička garancija, Program doživotnog fabričkog remonta se ne mogu prenositi. Oni važe samo za originalnog vlasnika Kirby sistema i potrebni su papiri kojima se dokazuje originalno vlasništvo i datum kupovine.

Zašto aparat neće da se uključi kada pritisnem dugme za uključivanje?

Prvo, proverite da li je uključen u struju, a zatim proverite da li je dodatak koji je priključen na aparat pravilno postavljen. U zavisnosti od toga koji priključak koristite, proverite da li su moćna glava, crevo, šamponir ili štitnik za usis vazduha pravilno postavljeni. Zatim proverite da li su donji deo spoljne kese , posuda za šampon ili crevo pravilno namešteni sa strane.

Ako je sve to pravilno namešteno, aparat bi trebalo da se uključi.

Kako mogu da kupim novi Kirby sistem za čišćenje?

Novi Kirby sistemi se prodaju samo putem kućnih prezentacija preko ovlašćenih nezavisnih Kirby distributera. Pozovite na brojeve +381 61 2517 817 ili +381 60 0993 985 da biste dobili informaciju o tome .

Kako mogu da naručim rezervne delove i potrošni materijal za svoj Kirby sistem ili da dođem do lokalnog ovlašćenog servisa?

Možete da kontaktirate ovlašćenog Kirby distributera na gore navedene brojeve telefona ili pošaljete E-mail.

Šta da koristim za poliranje aluminijumskog kućišta svog aparata?

Preporučujemo da koristite Flitz pastu za poliranje metala. Možete je poručiti preko nas.

Miriše kao da remen gori. Šta nije u redu?

Najverovatnije se remen ne okreće slobodno na valjku četke. Izvucite ručku za podizanje remena i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se zelene strelice ne poravnaju. To će osloboditi remen sa kukice da bi se okretao slobodno na valjku. Proverite da na četki nema zamršenih dlaka ili otpadaka koji mogu da sprečavaju njeno okretanje.

Moj Kirby nema dovod struje i neće da se uključi. Šta da radim?

Postoje dva sigurnosna prekidača. Jedan je na prednjem delu aparata, a drugi je sa strane gde se priključuje kesa. Ako ništa nije priključeno na prednjem delu aparata, kao što je moćna glava, priključno crevo ili šamponir, Kirby se neće uključiti. Na taj način se sprečava da vas povredi ventilator i sprečava se oštećenje ventilatora. Postoji takođe i sigurnosni prekidač sa strane gde se kači kesa, ili se priključuje rezervoar ako vršite šamponiranje. Ukoliko donji deo spoljne kese ili rezervoar nisu čvrsto prikačeni na Kirby, nećete imati dovod struje. Potrebno je da uklonite kesu ili rezervoar i da ih ponovo vratite tako što ćete se postarati da stoje čvrsto na svom mestu.